Barnmorskans arbetsfält

14 maj 2001

Författare Elisabeth Faxelid, Beatrice Hogg, Annette Kaplan och Eva Nissen (red)
Titel Lärobok för barnmorskor
525 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 996 kronor
ISBN 91-44-00994-1

Barnmorskans arbetsfält är stort. Det har därför krävts en rad experter på sina respektive områden för att, tillsammans med redaktörerna, skriva denna bok som är den andra reviderade upplagan av den bok med samma namn som utkom 1993. Resultatet täcker in barnmorskans arbetsfält, reproduktiv hälsa och vård av det nyfödda barnet på ett sätt som läroböcker inom gynekologi eller obstetrik inte gör. Den spänner från tonåringens pubertetsutveckling, över graviditet och förlossning till klimakterium och gynekologiska åkommor. Flera avsnitt sätts in i ett historiskt eller samhälleligt sammanhang. Kapitlet om förlossningssmärta inleds exempelvis med den kristna kyrkans syn på hur kvinnan ska föda sitt barn och beskrivningar av hur olika förlossningssmärta kan upplevas och uttryckas. Det ger läsaren möjlighet att bilda sig en helhetsuppfattning, vilket är tilltalande. Boken är också mycket pedagogisk med många instruktiva teckningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida