Barnmorskas ordination följs av patienten

9 februari 2004

En svensk studie visar att endast 57 procent av patienterna följer läkemedelsordinationerna. Följsamheten hos patienter som får sina läkemedel utskrivna av en barnmorska visar sig dock vara hela 94 procent. Detta förklaras med att personer som går till en barnmorska för att få p-piller inte är sjuka. De väljer att ta medlet och är därmed motiverade. Rapporten finns att läsa på den statliga stiftelsen Nepis hemsida: www.nepi.net.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida