»Barnmorskor bör ansvara för medicinsk abort«

11 april 2005

Låt barnmorskor fullt ut ta ansvar för hela vårdprocessen vid medicinska aborter. Då skulle fler kvinnor få möjlighet att välja abortpiller i stället för kirurgisk abort.

Det hävdar sju riksdagsledamöter från lika många partier i en debattartikel i Dagens Medicin 7/2005.

I dag är det bara läkare som kan utföra abort. Problemet är att det på många håll är så långa väntetider att kvinnorna inte hinner träffa en doktor förrän det är för sent att ge abortpiller. Medicinsk abort får endast göras till och med vecka nio.

Barnmorskorna bör därför få formell kompetens att utföra vaginalt ultraljud och fastställa graviditetslängden, anser artikelförfattarna. Det är först sedan detta är gjort som beslut om medicinsk abort kan tas.

Det här är en fråga som sbf, Svenska barnmorskeförbundet, driver sedan flera år.

– Fick vi även ta ansvar för den delen skulle tillgängligheten öka samtidigt som kvaliteten på vården troligen skulle bli högre, säger sbf:s ordförande Anna Nordfjell.

sfog, Svensk förening för obstetrik & gynekologi, avvisar dock riksdagsmännens förslag.

– Det är en avancerad och ofta svår undersökning där andra förändringar, exempelvis utomkvedshavandeskap, måste kunna uteslutas, säger sfogs ordförande Göran Berg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida