Barnmorskor får behålla lönetillägg

8 mars 2004

Arbetsgivaren backar från kravet på att det speciella lönetillägg som barnmorskorna på Karolinska sjukhuset fick för ett par år sedan ska bort. Det kommer nu att bakas in i grundlönen.

Barnmorskorna reagerade kraftigt mot att tillägget skulle försvinna. För en del av dem handlade det om så mycket som 2 200 kronor
i månaden. Även Vårdförbundet protesterade och förde fram att ingenting sagts om att tillägget var tidsbegränsat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida