Barnmorskor får skriva ut p-implantat

12 januari 2004

Från och med årsskiftet omfattar barnmorskornas förskrivningsrätt även p-implantat. Läkemedelsverket har beslutat att ändra föreskrifterna (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel med mera (receptföreskrifter).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida