Barnmorskor lika bra som läkare på att utföra tidig kirurgisk abort

Säkerhet och kvalitet är desamma när barnmorskor och läkare utför aborter med vacuumaspiration, visar två studier som presenteras i tidningen The Lancet i dag.

Det är forskare i Vietnam och Sydafrika som i samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO, har jämfört aborter med vakuumaspiration utförda av specialtränade barnmorskor, sjuksköterskor och medical assistants respektive av läkare.

I Sydafrika deltog 1 160 kvinnor över 18 år och i Vietnam 1 734, alla med en graviditetslängd under 12 veckor.

Kvinnorna fördelades slumpmässigt mellan läkarna och icke-läkarna – så kallade mid-level providers, MLP, det vill säga barnmorskor, sjuksköterskor och medical assistants. De följdes upp cirka två veckor efter aborten.

Samma resultat

Det visade sig att säkerhet, kvalitet och effektivitet var desamma i båda grupperna. Kvinnorna rapporterade också samma upplevelser av smärtlindring, information och möjlighet att ställa frågor före, under och efter ingreppet.

I Vietnam fick 824 kvinnor sin abort utförd av icke-läkare och 812 av läkare. Där drabbades tio kvinnor i varje grupp av komplikationer.

I Sydafrika drabbades åtta av 576 kvinnor i den grupp som behandlades av icke-läkare, men ingen av dem som behandlades av läkare.

68 000 dödsfall 

Artikelförfattarna konstaterar att i många länder där abort är tillåtet får endast läkare utföra dem. Men i länder med brist på läkare blir tillgången till säkra aborter en chimär för många.

Att utbilda MLPs är ett sätt att öka tillgängligheten och hushålla med begränsade resurser. De är lika effektiva och ger en lika säker abortvård som läkarna. Samtidigt är de billigare och kan arbeta i de fattiga och avlägsna landsbygdsområden som inte lockar läkare.

Osäkra aborter leder enligt WHO:s beräkningar till 68 000 dödsfall och fem miljoner kroniska eller övergående skador om året. De är den främsta orsaken till mödradödlighet. Var åttonde minut dör en kvinna i sviterna av en osäker abort. Och 220 000 barn om året blir föräldralösa.

Rates of complication in first-trimester manual vacuum aspiration abortion done by doctors and mid-level providers in South Africa and Vietnam: a randomised controlled equivalence trial.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida