Barns hopp och skutt påverkar inte blodvärdena

Det finns inga tydliga samband mellan allmän fysisk aktivitet och bra värden när det gäller blodfetter och glukos. Det visar en avhandling som biomedicinska analytikern Anita Wennlöf Hurtig doktorerar på vid Karolinska institutet i morgon fredag.

24 februari 2005

Drygt 1 100 barn i åldern 9 och 15 år har deltagit i studien. De har burit en så kallad accelerometer, en avancerad form av stegräknare, och genomgått en konditionstest på testcykel. De har också undersökts när det gäller blodtryck, kolesterol- och insulinvärden med mera.

Utgångspunkten var att det finns ett tydligt samband mellan förhöjda blodfetts- och glukosvärden och risk för hjärt-kärlsjukdom.

? Vi trodde att allmän fysisk aktivitet också skulle ge bra blodvärden, säger Anita Wennlöf Hurtig. Men så var det inte. Däremot fann vi ett klart samband mellan god kondition och goda blodvärden.

Koppling hos vuxna

God kondition, påpekar Anita Wennlöf Hurtig, kan man skaffa sig på olika sätt. Det behöver inte vara joggning eller simning, det går lika bra att dansa bugg.

Hos vuxna kan man se en koppling mellan fysisk aktivitet och god kondition, men alltså inte hos de barn som deltagit i den här studien.

Bra för insulinvärdet

Ett bifynd i undersökningen var dock att det finns ett klart samband mellan allmän fysisk aktivitet och bra insulinvärden också bland barn.

Anita Wennlöf Hurtig påpekar att studien är mer exakt än tidigare enkät- och observationsstudier. Hon har tagit fram hårda data när det gäller såväl barnens aktivitet och kondition som deras blodvärden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida