Bättre arbetsmiljö på röntgen med ny TCO-märkning på rörliga bilder

Vanliga bildskärmar har länge omfattats av TCO:s kvalitetsmärkning i syfte att skapa en bra arbetsmiljö. Nu införs samma typ av märkning för rörliga multifunktionsskärmar och platta tv-apparater , vilket uppskattas av röntgensjuksköterskorna.

31 augusti 2006

– Det är jättebra att man inför den här typen av märkning. På röntgen använder vi mycket rörliga bilder och det här ställer krav på tillverkarna att leverera skärmar av god kvalitet.

Det säger Ola Ekström, ledamot i styrelsen för Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Till vardags arbetar han på neuroröntgen vid universitetssjukhuset i Örebro.

– Just för den här specialiteten ställs det mycket höga krav på skärmarna. Jag jobbar en hel del del med magnetkamera där skärmarna är av skiftande kvalitet. Efter en arbetsdag är jag ganska trött, säger Ola Ekström.

70 procent framför skärm

En vanlig arbetsdag sitter han framför någon typ av bildskärm uppemot 70 procent av tiden.

Den nya märkningen kallas TCO 06 Media Displays och är den första kvalitetsmärkningen som även innefattar TV-apparater, framförallt platta sådana.

För att få märkningen måste skärmen uppfylla vissa krav. Förutom att den ska ge ifrån sig låga elektromagnetiska fält, vara energisnål och innehålla ett minimum av tungmetaller och flamskyddsmedel, ska den också uppfylla speciella kvalitetskrav som är viktiga vid rörliga bilder. Den ska ha bra färgåtergivning, ha bra upplösning och innehålla många och tydliga gråskalor som gör att även små detaljer lätt kan urskiljas.

Skadar ögonen

– När vi sätter våra krav utgår vi från hur hjärnan och synsystemet fungerar. På sikt är det skadligt att arbeta mycket framför en dålig skärm. Det kan ge huvudvärk och nedsatt syn, säger Helena Nordin som är ansvarig för TCO Developments kvalitets- och miljömärkning.

Tre bildskärmsproducenter har hittills fått var sin multifunktionsskärm certifierade med den nya TCO-märkningen: Samsung, Eizo och BenQ.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida