Bättre diagnoser vid hjärntrauma

6 september 2017

Datortomografi, DT, är det vanligaste sättet att diagnostisera patienter som utsatts för skalltrauma och misstänks ha en blödning i hjärnan. Problemet är att de klassificeringssystem av DT-fynd som hittills använts är väldigt grova och baserade på gammalt patient­material. ?

Nu har ett svensk-finskt forskningsprojekt utvecklat nya system, som testats på 1 115 patienter. Resultaten visar att de nya klassi­ficeringarna kan hjälpa till att ställa en säkrare diagnos jämfört med tidigare system och det går bättre att förutspå hur patienter kommer att klara sig upp till tre månader efter skadetillfället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida