Bättre för deltidsanställda

7 september 1998

VÄSTERBOTTEN. I nummer 7 berättade Vårdfacket
om hur arbetsgivaren i Skellefteå struntade i att många deltidsarbetande ville gå upp i arbetstid och i stället fortsatte att anställa nya på halvtid. Nu har arbetsgivaren tänkt om, efter förhandlingar med Vårdförbundets lokala avdelning. Enligt en ny överenskommelse erbjuds nu tio deltidsanställda heltid. Vid årsskiftet ska en utvärdering göras om hur det har påverkat verksamheten, med syftet att ytterligare tio då också ska erbjudas heltid. Samtidigt kom parterna överens om att 20 vikarier, som arbetsgivaren först tänkt erbjuda tillsvidaretjänst på halvtid, ska få fast jobb på samma arbetstidsgrad som de vikarierat. Har vikariatet till exempel varit på 75 procent, får de alltså en 75-procentstjänst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida