Bättre hemvård med distriktssköterskor

9 augusti 1999

Hemvården blir bättre när distriktssköterskor leder. Det konstaterar Spri som utvärderat en omorganisation i Sundsvall där ett 20-tal distriktssköterskor förts över från landstinget till kommunen och blivit områdeschefer i den öppna hemvården. Önskan om en bättre vårdplanering, kommunikation i vårdkedjan och ökad kompetens i hemvården, så att fler vårdtagare både kan vårdas hemma och få en bättre vård, låg bakom omorganisationen.I Distrikssköterskor leder hemvården –erfarenheter från Sundsvall (Spri rapport 484) beskrivs effekterna för vårdtagare, personal och huvudmän.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida