Bättre hygien på Stockholms sjukhus.

4 november 2005

Stockholms läns landsting har sedan ett par år tillbaka bedrivit en informationskampanj om basala hygienrutiner riktad till sjukvårdspersonal, som nu verkar ha gett resultat. MRSA har minskat inom sjukvården i länet, men däremot ökat ute i samhället. Vad den ökningen beror på vet man däremot inte.

– Vi vet inte om det är en faktisk ökning. Det kan också bero på att man numera odlar mer på exempelvis bölder och svinkoppor, säger Ulla-Britt Thollström, som är MRSA-sjuksköterska på landstingets smittskyddsenhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida