Bättre mat i äldreomsorgen

– Det är tråkigt att det ska behövas ett regeringsingripande. Att servera god och näringsriktig mat borde vara den naturligaste sak i världen. Men tyvärr har den traditionen gått förlorad på många håll.

Det säger Anna-Christina Ek, professor i vårdvetenskap vid Hälsouniversitetet i Linköping, om det uppdrag för bättre mat i äldreomsorgen som regeringen har gett Socialstyrelsen.

Nära 200 000 äldre äter på kommunernas äldreboenden eller får mat levererad hem. Det är egentligen en kommunal angelägenhet men kvaliteten varierar stort mellan kommunerna. Därför gav vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson Socialstyrelsen det här uppdraget.

Bland annat ska nationella riktlinjer för tillsyn av måltidskvaliteten tas fram, och Socialstyrelsen ska fundera på om det behövs föreskrifter.

Hälsouniversitetet har sedan 1985 ett stort nutritionsprojekt. I olika delstudier har forskarna sett att 30 procent av dem som kommer till geriatrisk klinik eller kommunalt äldreboende är undernärda. Men med ett dagligt näringstillskott eller särskild uppmärksamhet blev de mer aktiva – både fysiskt och mentalt – utvecklade färre sår, läkte bättre, och dödligheten minskade.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida