Bättre metoder finns för att mäta arterioskleros

HDL och LDL, det goda respektive onda kolesterolet, säger egentligen inte så mycket om hur åderförkalkad en person är. Mer precisa metoder är under utveckling.

7 november 2005

Det visar en ny doktorsavhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

För att i tid hitta personer som riskerar åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt och stroke brukar läkaren vilja veta vilka HDL respektive LDL-värden patienten har. Problemet är att dessa kolesterolmått uppvisar stora variationer och därmed är osäkra.

Specialistläkaren Karin Wallenfeldt visar i en ny avhandling att det kan vara säkrare att mäta kvoten mellan proteinerna apoB och apoA-I. Förutom att metoden är betydligt mer pålitlig än vanliga kolesterolvärden går det även att upptäcka arterioskleros som uppstår av andra orsaker än högt LDL. Dessutom slipper patienten att vara fastande.

Etablerad metod

Utrustning för att mäta apoB och apoA-I finns på många laboratorier i dag, men inte på alla. Det är en etablerad metod som det finns WHO-standarder för.

– Eftersom indikationerna för vissa läkemedel, vårdprogram, nationella riktlinjer mer mera fortfarande utgår från kolesterolvärdena använder vi oss av dessa på våra arteriosklerospatienter. Men i knepiga fall där vi är osäkra och vill ha ett ytterligare beslutsstöd mäter vi apoB och apoA-I, säger professorn och handledaren Björn Fagerberg vid institutionen för invärtesmedicin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Oxiderat LDL

Karin Wallenfeldt har även funnit att oxiderat LDL troligen är ett bättre mått på hur åderförkalkningen utvecklas hos en patient än att mäta LDL och HDL.

Kit för att mäta oxiderat LDL finns numera på marknaden men används ännu på ganska få laboratorier i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida