Bättre remisshantering dröjer trots förordning

Trots den särskilda förordning om hantering av remisser som kom i fjol är det inte mycket som har blivit bättre. Men på röntgenveckan i Malmö presenterades ett förslag till standard.

23 september 2005

Förslaget till remitteringsstandard är utarbetat av röntgenläkarna Bengt Isberg och Håkan Jorulf på uppdrag av Medicinskt programarbete (MPA) inom Stockholms läns landsting. Röntgensjuksköterskan Kerstin Hillergård är mycket nöjd med förslaget:

– Det är ofta rent kaos när det gäller hur remisserna utformas, vilket ibland leder till fatala misstag, säger hon.

Kerstin Hillergård berättade om en patient som enligt sin läkare skulle få en remiss till röntgen. Det fanns inga rutiner för hur man skulle dokumentera den avsända remissen på kliniken, inte heller hur man skulle dokumentera att man tagit emot den på röntgenavdelningen.

Stora brister uppdagdes

När mannen till slut, efter åtta månader, frågade efter röntgenundersökningen hade han fullt av metastaser. Vart den remissen tog vägen, om den ens skrevs, vet ingen ens i dag.

Kerstin Hillergård ingår i det kvalitetsutskott som Riksföreningen för medicinsk radiologi (röntgensjuksköterskor) och Svensk förening för medicinsk radiologi (röntgenläkare) har bildat tillsammans.

På ett seminarium under röntgenveckan, som avslutas i dag fredag, gick hon igenom det nuvarande rättsläget. Socialstyrelsen gjorde 2003 en granskning av remisshanteringen på Sahlgrenska och Mölndals sjukhus i Göteborg. Man fann stora brister när det gällde postöppning, registrering, journalanteckningar med mera. Därför utfärdade Socialstyrelsen en särskild förordning hösten 2004 om hantering av remisser.

– Men på ett helt år har det inte hänt särskilt mycket, säger hon. Det är Stockholms läns landsting som kommit med sin standard nu och vi är på gång i landstinget i Jönköping.

Utvidgat ansvar

Kerstin Hillergård anser att remisshanteringen ”på golvet” är en fråga för radiologen och den ledningsansvariga, i regel en röntgensjuksköterska. Hon tror att röntgensjuksköterskorna kommer att få både reell och formell kompetens att utföra remissgranskningen.

– Radiologerna kommer inte att hinna granska allt. De får koncentrera sig på de medicinskt tunga remisserna, säger hon.

På seminariet medverkade förutom Håkan Jorulf och Kerstin Hillergård också Wolfgang Leitz, som informerade om Strålskyddsinstitutets syn på remisshanteringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida