Bättre samarbete mellan läkare och sjuksköterskor

Teamarbete och ett mer professionellt ledarskap är mål i ett samarbetsprojekt mellan Vårdförbundet och Läkarförbundet.

6 november 2000

För att förbättra samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare har styrelserna i Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund inlett ett gemensamt samarbetsprojekt. Förbunden vill bland annat öka mångfalden av arbetsgivare i vården, införa etableringsfrihet, stärka den lokala lönebildningen och arbeta mot individuella löner.

Styrelserna konstaterar att det ute i verksamheten går åt för mycket energi till samarbetsproblem mellan deras medlemmar. Synen på dokumentation och vilken grupp som ska ha chefsposter tas som exempel. De två förbunden anser också att politiker drar viktiga frågor i långbänk av rädsla för att förlora väljare.  Politiker och professionella ägnar dessutom för mycket tid åt varandra och åt väljarna, anser förbunden.

Att sätta patientens behov i centrum är en gemensam strävan. Därför bör energin i stället läggas på hur organisationen ska utformas så att god vård kan erbjudas. Dagens organisation, med sjuksköterskors hemvist på avdelningen och läkares på hela kliniken, försvårar tvärprofessionellt samarbete, anser de båda förbunden som vill ha sammansvetsade team runt patienten – både vårdteam med bredare kompetens och expertteam för mer avancerade behandlingar

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida