Bättre samverkan

3 april 2000

VÄSTERNORRLAND. Chefsjuksköterskan Margareta Olsson på Örnsköldviks sjukhus är ordförande i den nya vårdsamverkansgrupp som ska se till att samarbetet mellan landstinget och Örnsköldsviks kommun fungerar bättre. I gruppen ingår också representanter för primärvårdens och kommunens sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida