Bättre sårläkning med TENS

De flesta förknippar säkert TENS med smärtlindring. På senare år har det även börjat användas vid behandling av bensår. I Eksjö kommuns äldreomsorg används metoden systematiskt på bensår som inte kräver kärlkirurgi och som inte läkt inom sex veckor.

3 september 2001

Resultaten hittills är lovande. Mellan oktober 1997 och januari 2001 behandlades 46 bensår med TENS (transkutan elektrisk nervstimulering). Tre fjärdedelar läkte. Endast i ett av fallen har såret kommit tillbaka. Medeltiden för sårläkningen var 3,5 månader (14 dagar?11 månader). Medelåldern var 86,5 år (37?100 år).

Helheten viktigast
? Men skulle vi bara sätta TENS och glömma helheten tror jag inte att det skulle bli några resultat, säger kommunsjuksköterskan Ingrid Nilsson.

? TENS ska ses som ett komplement till allt annat som har betydelse för god sårläkning: rätt diagnos, rätt omläggningsmaterial, kost, motion, motivation och information.

Den som började använda TENS vid bensår i Eksjö kommun var sjukgymnast Nicoline Wackerberg. Hon provade på en äldre dam som i mer än 40 år lidit av ett smärtsamt och till synes oläkbart sår på ena benet. Sedan tre år tillbaka är såret läkt.

TENS-utbildning
En grupp bestående av två sjukgymnaster, två kommunsjuksköterskor och två vårdbiträden bildades för att ta reda på så mycket som möjligt om TENS och sårbehandling samt ta fram rutiner. En utbildning i TENS startade, vilket innebär att cirka 300 vårdbiträden i dag har de kunskaper som krävs för att sköta de dagliga TENS-behandlingarna.

? I gruppen läste vi alla forskningsartiklar vi kom över om omläggningsrutiner, material, nutrition och hur man kan motivera patienten. Vi fick en helhetssyn på sårläkning, säger Ingrid Nilsson som utan omsvep erkänner att det fram till för tre år sedan inte var så mycket bevänt med sårvården inom kommunens äldreomsorg.

? Vi gjorde som vi alltid hade gjort. Det var koksaltskompresser 1?3 gånger om dagen. I dag använder vi helt andra material och nöjer oss med att lägga om 1?2 gånger i veckan.

? Sår betraktades tidigare inte som någon sjukdom som läkarna behövde ha någon kännedom om. I dag har vi ett nära samarbete med en kärlkirurg och med övriga primärvårdsläkare. Vi är noga med att få diagnos och kärlstatus på varenda patient.

I Eksjö kommun har man även börjat använda TENS för läkning av trycksår.

LÄSTIPS
Björnberg A, Rorsman H: Dermatologi Venereologi.
Studentlitteratur 1997.

Hammar H: Kompendium i dermatologisk behandling.
Karolinska sjukhuset, hudkliniken 1992, 9:e upplagan.

Lindholm C: Leg ulcer patients. Clinical studies from prevalence to prevention.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida