Bättre stöd inför lönesamtalet

Ibland har vi underskattat behovet av att ge stöd i själva löneprocessen. Nu vill vi ändra på det.

Eftersom lönen ska sättas utifrån hur du tar initiativ till att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten har vi pratat mycket om hur både Vårdförbundet och arbetsgivaren kan bli bättre på att ta ansvar för att verksamhetsutveckling och löneutveckling följs åt. Om detta fick vi också in kraftigare skrivningar i det avtal vi skrev på i december.

Du som medlem i Vårdförbundet ska veta vilket stöd du kan få och du ska känna att du får tillräckligt stöd inför lönesamtal och karriärval. Vi har inte alltid varit tillräckligt bra på att ge enskilt stöd inför lönesamtalet; att erbjuda individuell coachning och hjälpa till med argumenten inför det lönesättande samtalet med chefen. Det ska vi bli bättre på. När den lokala löneöversynen inleds är det viktigt att du tar kontakt med den lokalt förtroendevalda eller med din avdelning för att få individuellt stöd.

Det lönesättande samtalet är viktigt, men även andra faktorer avgör förutsättningarna för din löneutveckling: Hur tänker du dig din framtida yrkeskarriär? Finns det uppgifter på din arbetsplats som du vill prova på? Vill du vidareutbilda dig? Vill du prova på att vara ledare eller chef? Är du beredd att byta jobb eller att byta arbetsgivare?

Vårdförbundets lönepolitik bygger på att vi uppmuntrar rörlighet. Det innebär inte att arbetsgivaren bara ska ge högre lön till dem som byter arbetsgivare ofta. Tvärtom. En klok arbetsgivare bör uppmuntra dem som ger stabilitet och bidrar till att den patientnära verksamheten förbättras. Men då och då kan vi alla stå inför valet att acceptera en lön som vi inte är nöjda med eller att söka sig vidare till ett annat jobb. Om arbetsgivaren vet att du inte kommer att söka ett nytt jobb kommer du då att ha förlorat ett viktigt argument i lönesamtalet.

Ska det vara så? Nja, eftersom vi aldrig kommer att ha en situation där vi själva kan bestämma vår lön så måste vår lönestrategi handla om att skapa goda förutsättningar för dig att få en god löneutveckling. I verkligheten. Och då ska vi ge dig stöd utifrån den situation som gäller och utifrån vart vi vill ta oss.

Under våren presenterar vi ny och förbättrad lönestatistik på www.vardforbundet.se. Statistiken blir nu mer detaljerad och bland annat kan man se att de som varit yrkesverksamma under hela perioden haft en löneökning på mer än 60 procent under de senaste nio åren! Men vi glömmer inte att det finns problem och att många medlemmar inte fått tillräckligt stöd i löneprocessen. Vi ska bli bättre, men för att kunna bli det måste ni höra av er till den lokalt förtroendevalda eller till den lokala avdelningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida