Bedömde brusten blindtarm som magkatarr

Vid en telefonkonsultation bedömde en sjuksköterska buksmärta och feber som magkatarr. Patienten visade sig ha brusten blindtarm och sepsis. Nu kritiserar Ivo sjuksköterskan för den medicinska bedömningen.

Efter att ha legat hemma med tilltagande buksmärta och feber i två dygn ringde en patient till en vårdcentral i Skåne för att boka tid för undersökning.

Sjuksköterskan bedömde symtomen som magkatarr, och rekommenderade patienten magslemhinneskyddande läkemedel och vätskeersättning. Patienten ombads återkomma vid behov eller uppsöka akuten om det blev värre.

”Jag hade nog inte överlevt om jag följt sköterskans råd”

Patienten upplevde att sjuksköterskan nonchalerat hans symtom, och kontaktade en digital vårdtjänst. Då uppmanades han att genast åka till närmaste akutmottagning. När han kom dit hade han hög feber, förhöjd puls och lågt blodtryck, samt var svettig och öm över hela buken. Några timmar senare opererades mannen för brusten blindtarm. Patienten hade också fått sepsis och var allvarligt sjuk.

Efter tre månaders rehabilitering mår patienten bra igen och anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). I sin anmälan skriver han:

”Om jag helt hade följt rekommendationen från personalen på vårdcentralen så hade jag med stor sannolikhet inte överlevt denna situation.”

Ivo: Fanns uppenbara skäl att misstänka akut sjukdom

Ivo anser att sjuksköterskan borde ha tagit mer information om hur patientens tillstånd utvecklats över tid. Sjuksköterskan skulle också ha frågat hur patienten mådde under telefonsamtalet och sett till att patienten blev undersökt och bedömd av en läkare. Inget av detta står i journalen men borde ha dokumenterats, enligt Ivo. Där framgår inte heller vilka symtom patienten skulle vara uppmärksam på och söka akutvård för.

Eftersom patienten uppgav både feber och buksmärta, vilket talar emot magkatarr, anser Ivo att det fanns uppenbara skäl att misstänka akut sjukdom. Patientens tillstånd krävde en mer aktiv åtgärd än den som sjuksköterskan rekommenderade.

Ivo bedömer att sjuksköterskans medicinska bedömning var bristfällig. Sjuksköterskan har inte gett patienten en sakkunnig och omsorgsfull vård enligt patientsäkerhetslagen, kapitel sex, paragraf ett. Vårdgivaren ska ha Ivo:s beslut i åtanke i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-11043/2020-15

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida