Begär inspektion av Socialstyrelsen

20 maj 1997

BOHUSLÄN. Arbetsmiljön är under all kritik och vi är oroliga för den medicinska säkerheten. Det säger Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning i Bohuslän som därför begärt att både Socialstyrelsen och Yrkesinspektionen ska inspektera förhållandena i Munkedals kommun. Problemen har funnits flera år, men de har blivit allt svårare. Den politiska ledningen har också förbjudit den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att ha enskilda möten med sjuksköterskor och om hon tar upp problem med sina chefer kallas det samarbetssvårigheter, berättar Bohusavdelningens vice ordförande Anna-Stina Peterson. Vårdförbundet SHSTFs facklige representant har också hoppat av med motiveringen att det inte går att arbeta fackligt i kommunen och ansvaret har därför övertagits av Bohusavdelningens ledning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida