Behöver tala om sin oro

7 oktober 2005

Att ha haft en hjärtinfarkt innebär att förlora tilliten till den egna kroppen. Oron för att kroppen ska svika igen är värre än själva infarkten.

Annelie Johansson är sjuksköterska och doktorand i vårdvetenskap vid Växjö universitet och hon har i två studier intervjuat åtta kvinnor som nyligen har haft hjärtinfarkt och åtta kvinnor där det har gått ett par år. Gemensamt för dem är att de inte vågar leva som de en gång gjorde.

– En kvinna berättade om hur hon varje kväll innan hon gick och la sig diskade undan – i fall hon inte skulle vakna mer, berättar Annelie Johansson.

När hon frågade kvinnorna om hur de upplever sig delaktiga i vården berättade de om möten med personal som är så korta och så inriktade på det medicinska att de aldrig kom sig för att berätta om sin oro.

– Det är svårt att förstå oron och många säger att det är först under intervjun med mig som de sätter ord på den.

Annelie Johansson efterlyser ett nytt tänkesätt inom sjukvården.

– Vi pratar för mycket till patienterna i stället för att lyssna på dem. Vi är för upptagna av checklistor och standardiserade vårdplaner.

Licentiatavhandlingen heter När kroppen sviker – en livsvärldsstudie om kvinnors erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård i samband med en hjärtinfarkt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida