Behovet av bb fällde planerna på privat lasarett i Ljungby

Svårigheten att återskapa bb verkar bli det som fäller planerna på att privatisera Ljungby lasarett. Den obefintliga insynen i upphandlingsplanerna har kritiserats hårt av facken.

Bedömningen att det inte skulle gå att få någon privat vårdgivare att ta över bb och förlossningsvården blev avgörande när den borgerliga ledningen av landstinget i Kronoberg i går beslutade sig för att dra tillbaka sitt förslag att lasarettet i Ljungby läggs ut på entreprenad.

– Vi måste ta till oss det samlade underlag som säger att det inte finns någon möjlighet att återöppna bb/förlossning i Ljungby, kommenterar landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank (m) i ett pressmeddelande.

Vill utveckla vården ändå

Sjäva beslutet om Ljungby lasaretts framtid kommer att fattas vid landstingsfullmäktige den 16 juni. Men utvecklingsplanerna skrinläggs inte helt. Det borgerliga styret vill se en förändring och kommer att presentera en utvecklingsplan byggd på den vårdidé som presenterades i kravspecifikationen för länssjukvården i samband med privatiseringsplanerna.

Ny möjlighet till insyn

Det ger de fackliga organisationerna en ny möjlighet att få vara med i utvecklingsarbetet. Under processen med privatiseringsplanerna har kritiken mot landstinget varit hård. Vårdförbundet, Kommunal, Sktf och Saco har bland annat i en gemensam skrivelse begärt att få delta i överläggningar om upphandlingen.

Vårdförbundets avdelningsordförande i Kronoberg, Carina Hermansson, anser att arbetsgivaren har brutit mot medbestämandelagen och har tidigare sagt att det kan bli tal om stora skadeståndskrav.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida