Belönade Kalmarsjuksköterskor

2 september 2005

Eva Benzein och Britt-Inger Saveman, båda vid Högskolan i Kalmar, har tilldelats utmärkelsen Family nursing award vid 7th Family nursing conferens i Kanada. Det var första gången utmärkelsen delades ut. Eva Benzein och Britt-Inger Saveman fick utmärkelsen för att de utvecklat och implementerat familjefokuserad omvårdnad både i teori och praktik.

www.hik.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida