Benskörhet drabbar storstadskvinnor

10 mars 1997

Invånarna i Stockholm har benskörhet i högre grad än den genomsnittlige svensken. Att det finns fler fall av benskörhet hos stadsbor än hos landsortsbefolkningar tycks gälla generellt. Benskörheten är vanligare hos kvinnor än män och leder oftare till benbrott. En höftledsfraktur kostar kring 150 000 kronor att behandla medan kostnaden för bentäthetsmätning och livslång behandling med kalk och D-vitamin uppgår till en tredjedel av den summan.

Den som är fysiskt aktiv under hela sin livstid och dessutom äter fullgod kost minskar riskerna för benskörhet.  Östrogenbehandling för kvinnor efter klimakteriet minskar urkalkningen av skelettet, men effekten upphör så snart medicineringen avslutats. Detta redovisas i rapporten ”Benskörhet hos kvinnor” från Yrkesmedicinska enheten inom Stockholms läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida