Berg av dagar är redan sparade

Berg av dagar är redan sparade
Uppskjutna semestrar och sommarbonus blir ofta arbetsgivarnas lösning på personalpusslet. Foto: Istockphoto

Minst 800 000 semester­dagar har Vårdförbundets yrkesgrupper som ännu inte tagits ut. Och mer blir det. Bonusar och uppskjuten semester får ?även i år lösa personalpusslet.

7 juni 2017

Vårdfokus kartläggning av hur många semesterdagar som landstingen är skyldiga personalen visar att det finns ett helt berg av ledighet som inte tagits ut. Sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker har närmare 800 000 dagar innestående — och då har bara 15 av de 21 landstingen och regionerna svarat. ?

Samtidigt spår landstingen själva att sommaren blir den tuffaste för vården på länge. I en enkät från SKL, Sveriges kommuner och landsting, svarar 65 procent att det blir värre, medan 30 procent räknar med att sommaren blir ungefär lika ansträngd som tidigare. Särskilt gäller det sjuksköterskor och barnmorskor. ??

För att slippa dra ner på antalet vårdplatser förlägger en stor del av arbetsgivarna semestrarna till tre perioder. På de flesta håll erbjuds extra ersättning för den som flyttar hela, eller delar av, sin semester från sommarmånaderna. Upp till 15 000 kronor per flyttad vecka kan en sjuksköterska få, enligt SVT Nyheter. ?

Personalen kan spara som mest 40 dagar innan den betalas ut i pengar. Helst ska den gränsen inte passeras.

?— Men om särskilda skäl föreligger kan förvaltningschef medge undantag från grundregeln, säger Roland Jönsson, HR-analytiker på landstinget i Kalmar.?

I flera landsting tycks inte någon gräns finnas för hur länge semester­dagarna kan sparas. ??

Även planerad övertid används under sommaren, enligt Erica Ohlsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Norrbotten.

?— Det anser vi är helt felaktigt. Personalen måste få vila och återhämtning för att orka, säger hon. ?

Det finns också en risk för att det kan vara svårt att få ut ledigheten vid senare tillfälle. Enligt Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare och professor vid Karolinska institutet och Stockholms universitet, är det dessutom viktigt att man får ledigt när det verkligen behövs.

?— Det är så klart trevligt i största allmänhet att vara ledig, men den huvudsakliga poängen är att man ska vila upp sig. Ledighet ska ligga rätt för att den ska ge de effekter man vill, och rätt betyder att det ska ligga i omedelbar anslutning till att man har belastats. Ligger ledigheten senare, när belastningen har sjunkit, så är det tveksamt om den har någon hälso­effekt, säger han.

TEXT: JONATAN WESTIN

Frågor att ställa innan du skriver på:

När får du semester i stället?
Se till att ha fått semester beviljad under den andra semesterperioden, eller när du har tänkt vara ledig, innan du säger ja till uppskjuten semester och bonus.

Görs avdrag vid sjukdom och vab?
Du kan få avdrag på sommarbonusen om du är sjuk eller hemma för vård av sjukt barn då du lovat att arbeta. Exempelvis gör Karolinska avdrag vid mer än fyra dagars vab eller sjukdom. Där reduceras också bonusen med en tjugondel per frånvarodag vid komp och föräldraledighet. Vad gäller hos dig?

Vad blir skatteeffekten?
Pengarna läggs ovanpå den ordinarie lönen, ofta samtidigt som semesterersättningen betalas ut, vilket påverkar skatten. Först i samband med nästa års deklaration ser du en del av pengarna.

Är det värt det?
Sätt din egen hälsa i första hand och fundera på om bonusen är värd sitt
pris efter reducering på grund av eventuellt deltidsarbete och skatt.

Tipsen kommer från: Eva Håkansson, samordnare på Vårdförbundet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

TEXT: JENNY KALLIN

798 222

...semesterdagar hade de fyra yrkesgrupperna innestående den sista december 2016.

Det skulle räcka till att 12 094 personer var lediga hela juni, juli och augusti. (Att jämföra med exempelvis Region Örebro där 2 927 anställda finns inom de fyra yrkesgrupperna).

De innestående semesterdagarna är värda cirka 1,3 miljarder.

Källa: Svar på Vård­fokus enkät från 15 av de 21 landstingen och regionerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida