Beslut om nedläggning – 350 personer berörs

TBV läggs ned. Beslutet, som togs på den ordinarie stämman i går, berör 350 anställda.

– Det är tragiskt på flera sätt, men det fanns ingen annan lösning, kommenterar Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets vice ordförande och ledamot i TBVs styrelse.

Bakom förslaget om nedläggning fanns en enig styrelse. Två orsaker nämns: den dåliga ekonomin med år av underskott och Vårdförbundets och övriga TCO-förbunds ändrade behov av utbildning.

– I dag finns det andra möjligheter att få kompetensutveckling än via TBV. Många av våra medlemmar får det  till exempel via högskolorna och får då också högskolepoäng, säger Anna-Karin Eklund.

Ska utarbeta en handlingsplan

Hur nedläggningen ska genomföras är ännu inte klart. TBVs styrelse fick i går uppdraget att lägga fram en handlingsplan. Den ska presenteras vid en extra stämma.

– Vi har ett ansvar för att göra det så bra som möjligt för de anställda och även att söka efter andra lösningar för den verksamhet som TBV haft, säger Anna-Karin Eklund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida