Bibliotekssamarbete ger respons i Europa

7 oktober 2005

Redan från starten av sjuksköterskeutbildningen samarbetar vi med biblioteket, så att de blivande sjuksköterskorna får undervisning i informationssökning.

Det berättar universitetsadjunkt Lena Wierup på Högskolan i Kristianstad. I somras var hon tillsammans med bibliotekarien Pia Bagge på en konferens i Palermo i Italien som ordnades av European association of health information and libraries för att presentera sitt projekt – ett av 18 som tagits ut för att visas upp på konferensen.

– Studenterna får lära sig att söka information, kritiskt värdera och använda den, säger Lena Wierup. Det är viktigt att de kan ställa frågor utifrån sina behov, rikta sitt sökande och värdera informationskällorna.

www.hkr.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida