Billigast sluta röka per telefon

7 februari 2005

Att sluta röka per telefon är den rökavvänjningsmetod som ger mest för pengarna, enligt en studie från Centrum för tobaksprevention. Av 1 131 rökare som ringde till Sluta röka-linjen var 31 procent rökfria efter tolv månader. Kostnaden för varje vunnet levnadsår beräknas vara mellan 10 231 och 13 217 kronor. För rökavvänjning med nikotinläkemedel har kostnaden per vunnet levnadsår beräknats till 117 109 kronor.

Källa: International Journal of Technology Assessment
in Health Care 20:4 (2004), 469-474.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida