Biografi

3 september 2001

Författare Raymond Paredes-Ahlgren
Titel Hur många gånger kan man döda enman?
324 sidor
Förlag Bokförlaget DN 2001
Cirkapris 305 kronor
ISBN 91-7588-390-2

Raymond Paredes-Ahlgren är en av dem som kom till Sverige som flyktingar efter kuppen i Chile 1973. Men trots att hans pappa var en av de närmaste medarbetarna till president Allende och dödades tillsammans med honom i den USA-stödda kuppen, är Raymond ingen Chileaktivist. Tvärtom lever han ett mycket apolitiskt liv, säkert delvis beroende på sin bakgrund: hans mamma är svenska och dotter till majoren och direktören Nils Ahlgren – och han har förträngt minnet av sin pappa. Men en dag 1995 får hans mamma ett telefonsamtal från Chile: »Vi har funnit kvarlevorna efter er man.« Det blir den puff Raymond behöver för att börja sökandet efter sin far och kunskapen om hans sista dagar i livet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida