Biogruppen i Skövde får miljoner till stamcellsforskning

Biogruppen vid högskolan i Skövde får 2,8 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Pengarna ska gå till forskning inom stamcellsdifferentiering. Högskolan och företaget Cellartis bidrar också till forskningsprojektet.

Tanken är att de teoretiska kunskaper som finns vid högskolan ska kombineras med Cellartis spetskompetens inom stamcellsområdet, enligt ett pressmeddelande. Projektet är inriktat på omfattande studier av de mekanismer som är involverade i stamcellsdifferentiering, det vill säga vad det är som gör att stamceller sedan utvecklas till olika celltyper.

Ett mål med projektet är att bygga upp en kraftfull databank med stamcellsinformation. Biogruppen finns inom området informationsfusion vid högskolan i Skövde, där man arbetar just med att samla stora mängder information från olika databaser.

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär som stödjer forskning vid högskolorna under förutsättning att näringslivet också bidrar med lika mycket pengar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida