Biologiska vapen och bioterrorism

6 november 2000

När det moderna sovjetryska biologiska vapenprogrammet avslöjades visade det sig att man arbetat med ett antal bakterier som orsakar svår sjukdom, som mjältbrand (Bacillus anthracis), pest (Yersinia pestis) och harpest (Francisella tularensis). De utnyttjade också blödarfeber- och smittkoppsvirus. En rad länder misstänks hålla liknande vapen.
    
Men biologisk krigföring är ingenting nytt.  Från historien finns
exempel på att pestsmittade lik katapulterats in över murarna till belägrade städer, och filtar som använts av smittkoppssjuka delades ut till indianstammar i Nordamerika för att sprida smitta, med svåra epidemier som följd.
    
Bakterier och virus kan också komma till användning i terroristsammanhang. Till exempel visade det sig att den terroristgrupp som släppte in giftgas i Tokyos tunnelbana 1995 också hade biologiska vapen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida