Biomedicinska analytiker föreslås bli legitimerade

Biomedicinska analytiker bör bli legitimerade. Det föreslår regeringens enmansutredare Lars Grönwall. Förslaget möts av hård kritik från laboratoriechefer runt om i landet.

– Vad trött jag blir på dessa gubbar. Deras kritik är pinsam, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Lars Grönwall på socialdepartementet har utrett frågan sedan november i fjol. Förslaget är nu ute på remiss. Lars Grönwall tror att yrkeslegitimation för biomedicinska analytiker kan bli verklighet tidigast den 1 april 2005.

– Deras utbildningsbakgrund och självständiga ansvar för patientsäkerheten gör att de i dag är fullt jämförbara med andra legitimationsgrundande yrken, säger han.

Ett nätverk av laboratoriemedicinska chefer har under utredningens gång framfört starka farhågor mot att låta biomedicinska analyti-ker få legitimation. Risken är att det i upphandlingar av laboratorietjänster kan komma att ställas krav på att endast legitimerad personal ska utföra vissa uppgifter, anser de.

– Det är uppenbart att de inte sätter patientsäkerheten i främsta rummet. Legitimationen skyddar inte arbetsuppgifterna. Men om det innebär en konkurrensfördel att endast ha legitimerade yrkesutövare så är det väl upp till företagen att avgöra vilken kompetens personalen ska ha, säger Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida