Biomedicinskt program växer i Uppsala

4 augusti 2006

Uppsala universitet planerar för ytterligare 55 platser på medicinsk-farmaceutiska området 2007, vilket bland annat skulle innebära fler utbildningsplatser för biomedicinska analytiker. Men utökningen förutsätter att regeringen ger
universitetet möjlighet att öka antalet utbildningsplatser med 200. www.uu.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida