BLEKINGE: Lönerna klara för två år

När landstinget sa ja till Vårdförbundets krav på en lägstprocent kunde Vårdförbundet gå med på landstingets önskemål om tvåårsavtal.

5 november 2001

När de lokala förhandlingarna inleddes förra året efter att det centrala avtalet var klart, var Vårdförbundet i Blekinge helt inställda på ett ettårsavtal.

När förhandlingarna började yrkade landstinget först ett tak, en procentsats som inte skulle få överskridas. Något Vårdförbundet inte gick med på.

Förhandlingarna drog sedan ut på tiden innan arbetsgivaren kom med ett nytt bud, 10 procent för åren 2000 och 2001 tillsammans. Vårdförbundet gick till slut, efter rätt hårda diskussioner, med på ett tvåårsavtal – under förutsättning att det skulle stå »minst 10 procent«.

– Arbetsgivaren accepterade vårt önskemål och eftersom vi bedömde att vi inte kunde få ett bättre avtal, sa vi ja, säger Karin Berglund.

Resultatet blev till sist »minst 10,3 procent« och från och med den 1 juli 2000. I och med att det står »minst« är det formellt möjligt för ansvariga ute på de olika arbetsplatserna att ge mer. Om detta skett är ännu inte känt.

– I avtalet sägs att det ska vara en kontrollstation nu i oktober och att vi då tillsammans ska analysera vad som blivit bra och dåligt. Vi ska också under avtalsperioden arbeta fram ett samsynsdokument, säger Karin Berglund.

Det här är inte första gången parterna i Blekinge slagit ihop två lokala revisionsförhandlingar. Samma sak skedde för några år sedan. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida