Blekinge satsar på astmateam

Ett sjuksköterskeinitierat projekt har lett till att det i dag finns speciella astmateam på nio platser i Blekinge.

Teamen är resultatet av en granskning av behoven som nio sjuksköterskor från hela länet avslutade för drygt ett år sedan. De konstaterade att behovet av specialkompetens inom astmaområdet är stort och att det kommer att öka i och med att allt fler patienter slussas ut från sjukhusen till primärvården.

? Vi kom fram till att det skulle behövas speciella astmateam vid varje basenhet för att få ett likvärdigt omhändertagande av astmapatienter. Varje team skulle bestå av en läkare och en sjuksköterska, berättar Elisabeth Werner, en av de tre sjuksköterskor som kom med den ursprungliga projektidén.

Gruppen konstaterade också att det behövs specialutbildning med fem till tio poäng på högskolenivå, tidsbestämd mottagning, att patienter kallas regelbundet och att de får rikligt med information.

I dag finns astmateam vid varje basenhet och verksamheten är permanentad.

? Det finns en specialutbildad sjuksköterska överallt. Däremot finns det inte speciella läkare på grund av läkarbrist. Men det finns alltid någon läkare att vända sig till, säger Elisabeth Werner.

Fortbildning
Sjuksköterskorna arbetar efter bestämda kriterier, godkända av specialistläkare. Två gånger per år får de fortbildning, bland annat om nya läkemedel.

? Vi har hållit på ett år och tycker att resultatet är bra. Bland annat tas astmaområdet mer på allvar än tidigare, säger Elisabeth Werner.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida