Blunda inte för partnervåld

Anneli Svensson, kurator på rfsl:s brottsofferjour, vill se en större medvetenhet i vården om våld mot homosexuella.

Att den ena personen i en kärleksrelation får makt över den andra har inte bara med manligt och kvinnligt att göra. Och det är inte självklart att kvinnan som slagits av sin partner har blivit slagen av en man.

Anneli Svensson är kurator vid brottsofferjouren på rfsl, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, och träffar omkring 15 personer varje vecka som har utsatts för partnervåld eller hatbrott. Hon undervisar poliser, jurister, socionomer och sjukvårdspersonal i att se längre än till de heterosexuella normerna.

– Våga fråga »Varför tror du att just du blev utsatt?« och »Vet du vem gärningsmannen är?«, uppmanar hon.

Och, lägger hon till, säg inte »din man« utan »din partner«. Det öppnar för ett samtal med ärliga svar.

Anneli Svensson efterlyser en större medvetenhet inom sjukvården. En femdagarskurs om vad det innebär att inte vara heterosexuell, eller ännu hellre, ett kursavsnitt om sexuell läggning och könsidentitet i sjuksköterskors grundutbildning skulle förbättra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida