Böcker i korthet

6 april 2016

Barnhälsovård — att främja ?barns hälsa
?Margaretha Magnusson m fl?
(Liber 2016, 6:e uppl)?

Akut psykiatri?
Erik Brenner, Pia Rydell & Ingmar Skoog (red)
?(Studentlitteratur 2016, 2:a uppl)?

Kirurgi?
Bengt Jeppsson m fl (red)
?(Studentlitteratur 2016, 4:e uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida