Böcker i korthet

30 november 2011

Kliniskomvårdnad 1 & 2
Hallbjørg Almås m fl?
(Liber 2011)?

Självkänsla — bortom populärpsykologi och enkla sanningar
Magnus Lindwall
(Studentlitteratur 2011)

Allmän patologi — en introduktion
Eva Brehmer-Andersson
(Studentlitteratur 2011)

En ergonomisk handbok i det dagliga vårdarbetet
Sofia Sundelöf Andersson
(Studentlitteratur 2011)

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida