Böcker i korthet?

1 december 2010

Människan som subjekt — introduktion till vårdetik.
Jan Arlebrink?(Studentlitteratur 2009)

Äldreomsorgens lagar. Praktisk juridik i din vardag
Siv Drott Tolf, Marie Ardström & Marie Eriksson
(Gothia förlag 2010)

Molekylärbiologi (4:e omarb uppl)
Henrik Brändén (Studentlitteratur 2010)

Invärtesmedicin
Lars Pavo Hedner (red)
(Studentlitteratur 2010)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida