Böcker i korthet

5 oktober 2011

Idrott, hälsaoch sjukdom
Bengt O Eriksson m fl?(Studentlitteratur 2011)

Sex och samlevnad i samband med behandling av blodsjukdom
Sølvi Vejby & Christel Wendt
Beställ: www.sesaminfo.se/broschyr.php

Obstetrik och gynekologi
Christer Borgfeldt m fl (Studentlitteratur 2010 4:e uppl)

Forskningens termer & begrepp — en ordbok
Ulf Jakobsson (Studentlitteratur 2011)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida