BÖCKER I KORTHET

3 maj 2017
 • Sårbehandling. Katalog över sårprodukter 2017/2018
  M Grauers & C Lindholm
  (Gothia fortbildning 2017)
 • Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv
  M Lepp & J Leksell (red)
  (Liber 2017)
 • Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med pension
  M Bengtsson m fl
  (Nordic Academic Press 2017)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida