Böcker i korthet

5 juni 2012

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
Lena Wiklund Gustin & Ingegerd Bergbom (red)
(Studentlitteratur 2012)

Kirurgiska sjukdomar
Roland Andersson med flera (red)
(Studentlitteratur 2012)

Att utbildas till sjuksköterska
Kerstin Segesten
(Natur & Kultur 2012)

Sjukdom som oordning.
Människan och samhället i gränslandet mellan hälsa och ohälsa
Lisbeth Sachs
(Natur & Kultur 2012)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida