BÖCKER I KORTHET

4 juni 2013

Neurologi?
Jan Fagius & Dag Nyholm (red)?
(Liber 2013)?

Omvårdnad vid diabetes
Karin Wiklund (red)?
(Studentlitteratur 2013)?

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård?
Monica Gran­skär & Birgitta Höglund-Nielsen (red)?
(Studentlitteratur 2013)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida