Böcker i korthet

30 april 2013

Teknik, IT och åldrande. Hur fun-gerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare??
Britt Östlund?
(Liber 2013)?

Fri från tvång. Steg för steg med kognitiv beteendeterapi?
Mia Asplund & Elin-Love Rosengren?
(Natur & Kultur 2012)?

Se på mitt sätt. Om barn och unga med synnedsättning
Ulla kroksmark (red)?
(Studentlitteratur 2013)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida