Böcker i korthet

30 april 2014

Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet i relationer
Ttor Wennerberg?
(Natur & Kultur 2013)?

Infektioner hos barn?
Rutger Bennet & Margareta Eriksson (red)
?(Studentlitteratur 2013)?

Obstetrisk och gynekologisk ultraljudsdiagnostik?
Elisabeth Epstein & Linda Iorizz0
?(Studentlitteratur 2013)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida