Böcker i korthet

3 december 2014

Forskningsetik och ömsesidighet — vård, social omsorg och skola
Henry Cöster
(Liber 2014)

Patientens personliga hygien — omvårdnad, välbefinnande och hälsa
Lindsay Dingwall
(Studentlitteratur 2014)

Gyn. Problem-orienterad gynekologi och obstetrik
Marie Bixo & Torbjörn Bäckström (red)
(Liber 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida