Böcker i korthet

4 februari 2015

Integrerad psykiatri. Case management i teori och praktik
Cecilia Brain m fl (red)?
(Studentlitteratur 2014)?

Sjuksköterskans omvårdnadskunnande. En praktisk och teoretisk grundbok
Birgitta Klang m fl
(Pearson 2014)?

Farmakologi och läkemedels-användning?
Hedvig Nordeng & Olav Spigset (red)
?(Studentlitteratur 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida