Böcker i korthet

4 mars 2015

Stroke och cerebrovaskulär sjukdom
Aanders Gottsäter m fl (red)
?(Studentlitteratur 2014)?

Kirurgisk behandling av fetma. Medicinska och psykologiska aspekter?
Klara Edlund & Arvo Hänni (red)
?(Studentlitteratur 2014)?

Att vårda akut sjuka vuxna
David Clarke & Alison Ketchell (red)
?(Studentlitteratur 2014)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida