Bonus lockbete i Medelpad

Genom stipendier till de studerande, traineeprogram och bonuspengar hoppas landstinget i Medelpad att det ska bli lättare att rekrytera sjuksköterskor.

9 april 2001

Det har en längre tid varit svårt att rekrytera personal till bland annat Sundsvalls sjukhus. Vårdförbundet har påtalat konsekvenserna: ökad belastning som lett till sämre arbetsmiljö, fler sjukskrivningar och mindre möjligheter till utveckling av arbetsplatserna. Företrädare för Vårdförbundet har föreslagit någon form av bonuspeng för att göra arbetet mer attraktivt.

Nu kommer svaret och arbetsgivaren går ännu längre i något som kan kallas ett trepunktsprogram:

* De som går sjuksköterske- och biomedicinska analytikerutbildningen kan termin fem söka stipendium på 10 000 kronor och termin sex 15 000 kronor
* Nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds tillsvidareanställning med ett traineeprogram. De får prova två olika verksamhetsområden inom den slutna vården samt inom primärvård och kommunens äldrevård. Det finns då även möjlighet att välja områden där arbetsgivaren har krav på specialistutbildning, till exempel iva, barn och förlossning. Totalt blir det 30 traineeplatser, tio stycken i tre omgångar
* En bonus på 25 000 kronor utgår till den som stannar tre år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida